ΚΑΠΗ ΚΚΠΑ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές συχνές ερωτήσεις δημοτών ή / και εν δυνάμει μελών μας και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να γίνει μέλος στο Κ.Α.Π.Η.? Για να γίνει κάποιος μέλος στο Κ.Α.Π.Η. πρέπει να έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του ή να είναι άτομο με αναπηρία.

Είναι απαραίτητο να είναι κάποιος συνταξιούχος για να γίνει μέλος? Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Απλώς θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του.

Η εγγραφή γίνεται στην Διεύθυνση των Κ.Α.Π.Η. ή στα κατά τόπους παραρτήματα? Η εγγραφή σας μπορεί να γίνει στο κοντινότερο παράρτημα στην περιοχή σας.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή κάποιου ως μέλος σε παράρτημα Κ.Α.Π.Η.? Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι η αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο / δίπλωμα οδήγησης , το ΑΦΜ , το ΑΜΚΑ , το Ε1 να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας και ετήσια συνδρομή 5€.